Wie doet wat?

Kernteam Maatschappelijk Netwerk Voorst

Het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een deel van de Participatiewet uit. De kernteamleden hebben veel kennis en ervaring op het gebied van wijkverpleging, maatschappelijk werk, Wmo-problematiek, werk en inkomen, participatie, ondersteuning van mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg en informele ondersteuning.

Mieke Janssen, coördinator MNVoorst (gemeente)

´Ik coördineer de samenwerking van het kernteam MNVoorst met het brede maatschappelijk netwerk en het CJG in de gemeente Voorst. Mijn persoonlijke drijfveer is ervoor zorgen dat het beleid in de praktijk handen en voeten krijgt, zodat er een goede toegang is voor mensen die vragen hebben op het gebied van zorg en werken.´Margot van der Heijden, klantmanager Sociaal Domein (gemeente, participatiewet)

´Ik vind het mooi om mensen te zien groeien. Daarbij helpt mijn jarenlange ervaring. Ik heb expertise op het vlak van de Participatiewet, en voorheen de Bijstand.´


Joke Snellink, klantmanager Sociaal Domein (gemeente, Wmo)

´Mijn drijfveer is het samen met de klant zoeken naar oplossingen voor het, door welke omstandigheden dan ook ontstane, probleem. Daarbij wil ik graag met de klant vooruit kijken, en zeker ook naar de eigen mogelijkheden en krachten kijken. Ik heb vele jaren ervaring op het gebied van de Wmo en de bijzondere bijstand. Samen met de collega’s van het Kernteam Maatschappelijk Netwerk Voorst en het Wmo-team wil ik graag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Juist dit laatste vind ik erg belangrijk voor jong en oud en daarom ben ik ook intermediair voor het Gelders Jeugdsportfonds. Dit fonds helpt heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen sporten. ‘


Nienke Vinke (Sensire) en Imelda Vriend (Vérian), wijkverpleegkundigen S1

'Wij richten ons voornamelijk op de kwetsbare ouderen in de gemeente Voorst. We kijken met u mee naar uw vraag en mogelijk de vraag achter de vraag. Hierbij kijken we met een brede blik naar u, zowel medisch als sociaal . We kijken naar uw mogelijkheden en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente en/of uw zorgverzekeraar. Wij vinden het belangrijk dat u en (als het van toepassing is uw mantelzorger) een zo prettig mogelijk bestaan ervaart.'


Kernteam Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert het preventieve deel uit en de Jeugdwet. In het kernteam van het CJG zitten een jeugdarts, een gedragswetenschapper, jeugdhulpverleners en een coördinator vanuit de gemeente. 

Ariska Holland, coördinator CJG
coordinator@cjgvoorst.nl / 06 - 21810712

´
Ik coördineer de samenwerking van het CJG met het brede maatschappelijk netwerk in de gemeente Voorst. En ik coördineer de toegang tot specialistische ondersteuning in de jeugdzorg. Er verandert veel in de jeugdzorg. Ik streef ernaar, dat inwoners bij het CJG komen met hun vraag voordat het een probleem wordt.´


Abdul Omar, jeugdhulpverlener
a.omar@voorst.nl / 06 - 11869288

´Mijn drijfveer: door te werken met krachten en kwaliteiten van kinderen en gezinnen, kan ik mezelf als jeugdhulpverlener weer overbodig maken. In plaats van in problemen, denk ik in oplossingen en daar investeer ik in.´


Marijke Ros, jeugdhulpverlener
m.ros@voorst.nl / 06 - 52377292

´Mijn drijfveer is om te luisteren en mee te denken met kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en hun naaste omgeving. Op die manier wil ik bijdragen aan een goed advies of logisch traject in verband met de ondersteuningsvraag van gezin en kind. Zodat het kind, de ouders en hun omgeving verder kunnen en het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.´


Rudolf van Valderen , jeugdarts kernteam
E. r.vanvalderen@ggdnog.nl / 088 - 44 33 531

´Mijn drijfveer is dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. En dat ouders de juiste handvatten krijgen om dit zelf, of met ondersteuning, te realiseren. Ik kijk met een brede blik naar de ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren.´


Ellen van de Locht, gedragswetenschapper
e.vandelocht@voorst.nl / 06 - 50809347 

´Ik denk mee over casuïstiek rondom opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen en hun ouders´.