Van uitkering naar werk

Veel mensen willen graag aan het werk, maar soms is dat moeilijk. De gemeente ondersteunt inwoners die het zelf niet lukt om aan het werk te komen. Eerst bespreken we uw mogelijkheden. Namelijk wat u graag wilt en wat u kunt, in plaats van wat niet gaat. En hoe dit past in de arbeidsmarkt. De gemeente kan een ‘duwtje’ geven met een kleine opleiding, werkervaringsplek of een stage. Vaak begint het met vrijwilligerswerk. Dat vraagt wel de nodige inzet van u zelf. 

Wie weer aan de slag is, ‘groeit’ vaak, omdat u zich meer gewaardeerd voelt. En soms groeit iemand vanuit vrijwilligerswerk door naar een betaalde baan. Wilt u weer aan het werk? Ga eens praten met een klantmanager van het team Werk en Inkomen in het gemeentehuis.