(Bijstands)uitkering

Voor wie nog geen werk heeft of (tijdelijk) niet kan werken, blijft er een vangnet in de vorm van een algemene bijstandsuitkering. Deelt u uw woning met meerdere personen dan geldt de ‘kostendelersnorm’. Hierbij is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het aantal bewoners ouder dan 21 jaar. Als u namelijk samen een huis(houden) deelt zijn de vaste lasten zoals huur, gas en water en licht per persoon lager. In het geval van een gezamenlijke huishouding, samenwonen of getrouwd, wordt nog steeds gekeken naar het gezamenlijke inkomen en vermogen. 

In overleg kan de gemeente een ‘tegenprestatie’ aan u vragen. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Het moet wel enigszins aansluiten bij uw capaciteiten en interesse. Heeft u vragen hierover, of wilt u een uitkering aanvragen, dan kunt u terecht bij de gemeente.