Werk, schulden en minimabeleid

Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen. Dit geldt voor mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regering wil met de Participatiewet zo veel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. De gemeente ondersteunt inwoners die zelf niet zo goed een activiteit kunnen oppakken of een (werk)plek kunnen vinden. Meer informatie over de Participatiewet vindt u op de gemeentelijke website.

Wie doet wat?

Bij de Afdeling Werk en Inkomen kunt u terecht om weer aan het werk te gaan of om een uitkering aan te vragen; bij het MNVoorst kunt u terecht voor bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening. Beide afdelingen vindt u in het Kulturhus. 

Meedoen in de maatschappij

Vrijwilligerswerk
Stichting Mens en Welzijn krijgt subsidie van de gemeente om vrijwilligerswerk te ondersteunen. In de digitale Vacaturebank vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk. De Vacaturebank brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Beschut werk
Heeft u een WSW dienstverband? Dan verandert dat niet. Stond u alleen op een wachtlijst en bent u nog niet geplaatst? Dan valt u nu onder de Participatiewet. Wilt u meer weten, neem dan contact met het team Werk en Inkomen (0571 -279281).

Vervoer 
Als u zelf niet naar de dagbesteding of beschut werk kunt gaan, dan regelt uw aanbieder dit. Het vervoer blijft zoals u gewend was.

Minimabeleid 

De gemeente verhoogde in 2016 de inkomensgrens van alle minimaregelingen naar 125% van de bijstandsnorm. Hiermee kan een grotere groep (werkende) mensen met een laag inkomen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Deze maatregel staat in de nota Minimabeleid van de gemeente Voorst voor de komende vier jaar. 

Uitgangspunt is de bijstandsnorm voor een alleenstaande, één-ouder gezin of echtpaar. De kostendelersnorm, waarbij wordt uitgegaan van meerdere inkomens in een huishouden, telt niet mee. 

Aanpassing en uitbreiding van het minimabeleid

Het minimabeleid is aangepast aan nieuwe wetgeving en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij zijn de volgende doelstellingen het uitgangspunt:

  • het bevorderen van maatschappelijke participatie;
  • het bevorderen van de participatie van kinderen: geen uitsluiting om financiële redenen;
  • ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten.

Zorgverzekering ‘Gemeentepolis’

Een belangrijk onderdeel van het minimabeleid is de uitbreiding van het collectieve verzekeringspakket van Salland Zorgverzekeringen. Inwoners met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de zorgverzekering ‘Gemeentepolis’. Kijk hiervoor op www.voorst.nl/zorgverzekering 

Uitbreiding van vergoedingen

Naast de Gemeentepolis wordt het minimabeleid wordt op de volgende onderdelen uitgebreid:

  • Zwembadabonnement voor kinderen tot 18 jaar
  • Uitbreiding en verhoging van de participatievergoeding om deel te nemen aan activiteiten
  • Vergoeding lidmaatschap verenigingen voor kinderen tot 18 jaar
  • Vergoeding computer voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld verstrekt de vergoeding voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Als inwoner van de gemeente Voorst kunt u voor aanvragen of informatie een email sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl of bellen naar: (06) 10 74 75 96.  Op de pagina Minimaregelingen houden we u op de hoogte van de actuele mogelijkheden om de voorzieningen Minimabeleid aan te vragen.

Werk, schulden en minimabeleid

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Voor uw vragen over alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning. Meer…