Veelgestelde vragen

  • Wat valt onder de Jeugdwet?

    De Jeugdwet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Sindsdien is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, jeugdhulp, dagbesteding voor kinderen, ambulante jeugdzorg, opname van jongeren in een instelling, zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Ga voor vragen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of kijk op www.cjgvoorst.nl