Veelgestelde vragen

  • Hoe kan hulp dichtbij problemen voorkomen?
  • Wat is Passend onderwijs?‘
  • Wie doet wat bij opvoed- en jeugdhulp?

    Bij een ‘lichte vraag’ kan de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin ouders vaak in een paar gesprekken verder helpen. Heeft uw kind gespecialiseerde ondersteuning nodig, zoals logopedie? Dan kan dat in het kader van Passend Onderwijs eventueel ook op school. De maatschappelijk werker kan ondersteunen als in het gezin verschillende problemen zijn, zoals over financiën of rond een scheiding. Binnen het CJG treft u ook het opvoedsteunpunt. Hierbinnen helpt een orthopedagoog ouders, kinderen en jongeren bij het beantwoorden van vragen rondom opvoeden en opgroeien. Samen wordt gezocht naar oplossingen zodat het kind of de jongere zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ook kan specialistische expertise vanuit het brede maatschappelijke netwerk worden ingeschakeld, maar er blijft 1 contactpersoon. De jeugdhulpverlener van het CJG bespreekt samen met de cliënt of verdere ondersteuning wenselijk is, en zo ja in welke vorm.

  • Hoe zeker is de continuïteit van jeugdhulp of -zorg?
  • Waarom 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?
  • Wat valt onder de Jeugdwet?