Veelgestelde vragen

  • Wie zorgt voor hulp en ondersteuning thuis?

    Veel mensen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen, zelfstandig zijn in hun vertrouwde omgeving. Per 1 januari 2015 is de Wmo 2015 ingegaan. Sindsdien regelt de gemeente ondersteuning thuis via het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst). Het Wmo-loket is dan ook hierin opgegaan. Uw zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor medische (of persoonlijke) verzorging als u nog thuis woont. Omdat het MNVoorst de regie heeft over alle ondersteuning thuis zitten ook wijkverpleegkundigen in het kernteam.

  • Wat valt onder de Wmo 2015?