Veelgestelde vragen

  • Wie zorgt voor hulp en ondersteuning thuis?
  • Wat valt onder de Wmo 2015?

    Bij iedereen is de situatie weer anders, daar passen we uw ondersteuning op aan. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf nog kunt. Op grond van de Wmo 2015 kunt u niet-medische ondersteuning krijgen zodat u thuis kunt blijven wonen, zoals hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.), aanpassingen in uw woning (zoals een opklapbare douchezit en een traplift), dagbesteding, vervoer, ondersteuning bij het huishouden, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers. Medische ondersteuning thuis (persoonlijke verzorging) bijvoorbeeld door een wijkverpleegkundige valt onder de Zorgverzekeringswet.