Veelgestelde vragen

  • Wat is er veranderd bij beschermd wonen?
  • Hoe kom ik bij mijn dagbesteding?
  • Wat als ik huishoudelijke verzorging wil aanvragen?
  • Welke rol heeft de wijkverpleegkundige nu?

    Voor goede ondersteuning thuis is samenwerking in de wijk op het gebied van wonen, welzijn en zorg belangrijk. De verbindende schakel tussen medische zorg, en ondersteuning en hulp thuis is de wijkverpleegkundige. Die heeft een signalerende functie, adviseert over mantelzorg en zelfzorg, verwijst naar aanbieders en stemt af met andere professionals in het sociale netwerk van de wijk. Vanaf 2015 heeft iedereen hier recht op, omdat de wijkverpleegkundige nu in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zit. Dit vergoeden de zorgverzekeraars, maar de gemeente heeft de regie. In het kernteam van het Maatschappelijk Netwerk Voorst zitten dan ook twee wijkverpleegkundigen. Zij hebben een signalerende rol en stemmen af met alle wijkverpleegkundigen in Voorst.