Over Maatschappelijk Netwerk Voorst

De Frontoffice voor al uw vragen aan MNVoorst en CJG Voorst

Heeft u vragen voor het Maatschappelijk Netwerk (MNVoorst) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Voorst)? Dan bent u van harte welkom bij de Frontoffice in het Kulturhus in Twello. De Frontoffice is de centrale plek waar inwoners vragen kunnen stellen over onderwerpen waar MNVoorst en CJG Voorst zich mee bezighoudt. Denk hierbij aan langer zelfstandig wonen, ondersteuning thuis, hulp bij financiële zorgen en zorgen om een familielid of kennis. Ook met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij de Frontoffice terecht. 

De Frontoffice ook voor al uw vragen aan Stimenz sociaal werk en MEE

Stimenz en MEE zijn twee partijen voor sociaal werk binnen het MNVoorst. Vragen voor ondersteuning door Stimenz of MEE stelt u aan de Frontoffice van MNVoorst. De medewerkers van de Frontoffice brengen u in contact met één van beide organisaties. Stimenz en MEE hebben beide ook een eigen website. Hierop staat informatie die u mogelijk helpt bij het beantwoorden van uw vraag. Heeft u toch nog een vraag? Belt u dan gerust met de Frontoffice.

Hoe werkt de Frontoffice?

Heeft u een vraag? Dan helpen de medewerkers van de Frontoffice u bij het vinden van een antwoord. De Frontoffice is iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur. Komt u tijdens het inloopspreekuur naar het Kulturhus? Dan gaan zij graag met u in gesprek. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken.  Daarnaast is de Frontoffice ook telefonisch en per e-mail bereikbaar. Door het geven van informatie en advies beantwoorden zij mogelijk direct uw vraag. Misschien heeft uw vraag meer specifieke kennis nodig. Bijvoorbeeld van een klantmanager Wmo, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige of een gedragswetenschapper. In dat geval neemt de deskundige contact met u op. Vaak plannen zij met u een huisbezoek in. Zij zoeken dan samen met u naar een oplossing voor uw vraag.

Kernteam MNVoorst

Binnen MNVoorst werken twee kernteams. In deze kernteams werken deskundigen samen. De kernteams bestaan uit:

  • Coördinator MNVoorst (gemeente)
  • Klantmanagers Sociaal Domein (gemeente, Bijzondere Bijstand / Wmo / Participatiewet)
  • Wijkverpleegkundigen S1 (gemeente)
  • Consulenten en Sociaal werkers (Stimenz en MEE Veluwe) 

Vanuit het kernteam zetten deskundigen hun kennis en ervaring in voor de meer complexe vragen voor zorg en ondersteuning. Ook zorgen zij voor de afstemming tussen de verschillende betrokken hulpverleners. Ze zijn vraagbaak, denken mee in oplossingen binnen uw eigen mogelijkheden of zorgen voor de toegang tot voorzieningen. 

Samenwerking binnen MNVoorst

In het brede Maatschappelijk Netwerk Voorst werken deskundigen, vrijwilligers en organisaties samen. Het netwerk biedt ondersteuning bij de zelfredzaamheid van de bewoners in Voorst. Hierdoor kunnen inwoners langer thuis blijven wonen en meedoen in de maatschappij.

Samenwerking MNVoorst en CJG

MNVoorst en het CJG werken intensief samen bij de ondersteuning van gezinnen en complexe vragen. Zo nodig schakelen zij deskundigen uit het bredere netwerk in. Het MNVoorst is er voor iedereen. Het CJG is er voor jongeren tot 18 jaar (soms tot 23 jaar) en gezinnen.

De kernteamleden van MNVoorst en CJG werken hiermee samen en schakelen ze in als bijzondere deskundigheid nodig is. Van de huisarts, tot de school, de wijkagent, casemanagers dementie, vrijwilligers, buurtsportcoaches, enz. 

In Voorst zijn ook veel mantelzorgers en allerlei vrijwilligersgroepen actief. Alle lijntjes komen bij elkaar in de kernteams.

Rol van de gemeente

Sinds 2015 heeft de gemeente de regie over de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. De gemeente heeft de uitvoering neergelegd bij MNVoorst en CJG Voorst. De gemeente heeft een coördinerende rol. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Voor uw vragen over alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning. Meer...