Over Maatschappelijk Netwerk Voorst

De Frontoffice voor al uw vragen aan MNVoorst en CJG Voorst

Inwoners van de gemeente Voorst met vragen voor het Maatschappelijk Netwerk (MNVoorst) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Voorst) zijn van harte welkom bij de Frontoffice in het Kulturhus in Twello. De Frontoffce is de centrale plek waar inwoners vragen kunnen stellen over onderwerpen waar MNVoorst zich mee bezighoudt zoals langer zelfstandig wonen, ondersteuning thuis, hulp bij financiële zorgen en zorgen om een familielid of kennis. En ook met kleine en grote vragen voor CJG Voorst over opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld de omgang met een onhandelbare puber, bedplassen of zorgen over een kind in de buurt.

De Frontoffice ook voor al uw vragen aan Stimenz sociaal werk en MEE

Stimenz sociaal werk en MEE zijn twee van de samenwerkingspartijen binnen het brede Netwerk Voorst. Vragen voor ondersteuning door Stimenz sociaal werk of door MEE kunnen gesteld worden aan de Frontoffice van MNVoorst. De medewerkers van de Frontoffice verzorgen de toegang voor beide organisaties. Stimenz en MEE hebben eigen websites met informatie die u mogelijk kan helpen bij het beantwoorden van uw vraag. Mocht u toch een vraag hebben, belt u dan gerust met de Frontoffice.

Vertrouwde gezichten

Vier vaste medewerkers vormen het vertrouwde gezicht van de Frontfoffice: Riet de Jong, Miranda Kommer, Hermien Koop en Nicole Vaags. Deze medewerkers zijn ervaren in het snel helder krijgen van uw vraag. Ze zijn goed op de hoogte van de verschillende, actuele regelingen en de sociale kaart.

Hoe werkt de Frontoffice?

De medewerkers van de Frontoffice helpen u bij het vinden van een antwoord op uw vraag. Zij gaan met u in gesprek. Dit kan zowel persoonlijk, als u in het Kulturhus bent tijdens het inloopspreekuur (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur), als telefonisch. Mogelijk dat uw vraag direct beantwoord wordt door het verstrekken van informatie en advies. Het kan ook zijn dat u een vraag heeft waarvoor meer specifieke kennis nodig is van bijvoorbeeld een klantmanager Zorg, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige of een gedragswetenschapper. In dit geval krijgt de deskundige, in overleg met u, het verzoek om contact met u op te nemen om een huisbezoek af te spreken zodat er samen naar een oplossing voor uw vraag gezocht kan worden.

Kernteam MNVoorst

Binnen MNVoorst is een kernteam werkzaam. Het kernteam bestaat uit:

  • coördinator MNVoorst (gemeente)
  • klantmanager Sociaal Domein (gemeente, Wmo)
  • klantmanager Sociaal Domein (gemeente, Participatiewet)
  • consulent (MEE)
  • wijkverpleegkundige S1 (Sensire)
  • Sociaal werker (Stimenz)
  • coördinator CJG en gedragswetenschapper (CJG). 

De leden van het kernteam hebben veel kennis en ervaring op het gebied van wijkverpleging, maatschappelijk werk, Wmo-vragen, participatie, ondersteuning van mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg en informele ondersteuning. Ook zorgen zij voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleners binnen het netwerk. Ze zijn vraagbaak en regelen de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen. Kijk op Wie doet wat? voor de profielen van de medewerkers. 

Samenwerking binnen MNVoorst

In het brede Maatschappelijk Netwerk Voorst werken professionals, vrijwilligers en organisaties samen. Het netwerk biedt ondersteuning bij de zelfredzaamheid van de bewoners in Voorst. Hierdoor kunnen inwoners langer thuis blijven wonen en meedoen in de maatschappij.

Samenwerking MNVoorst en CJG

MNVoorst en het CJG werken intensief samen bij de ondersteuning van gezinnen en complexe vragen. Zo nodig schakelen zij experts uit het bredere netwerk in. Het MNVoorst is er voor iedereen. Het CJG is er voor jongeren tot 18 jaar (soms tot 23 jaar) en gezinnen.

In dit schema kunt u zien welke professionals en organisaties samen het brede maatschappelijke netwerk in Voorst vormen. De kernteamleden van MNVoorst en CJG werken hiermee samen en schakelen ze in als specifieke expertise nodig is. Van de huisarts, tot de school, de wijkagent, de Stadsbank, consulenten dementie, vrijwilligers van Zonnebloem, buurtsportcoaches, enz. 

In Voorst zijn ook veel mantelzorgers en allerlei vrijwilligersgroepen actief. Alle lijntjes komen bij elkaar in de kernteams.

Rol van de gemeente

Sinds 2015 heeft de gemeente de regie over de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. De gemeente heeft de uitvoering deels neergelegd bij MNVoorst en heeft een coördinerende rol. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Hebt u een indicatie voor langdurige zorg? Of hebt u een vraag over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Of over het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een uitkering? 

Met al uw vragen op alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek met de gemeente of het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV). De cliëntondersteuner bekijkt samen met u de mogelijkheden die er voor u zijn in de wet- en regelgeving, zoekt met u naar passende zorg of een zorgorganisatie. De medewerkers helpen u ook bij het doen van een aanvraag. 

Meer weten: klik hier.