Zorg op maat

In 2014 hebben de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst een aanbestedingsprocedure doorlopen voor maatwerkvoorzieningen WMO 2015. Deze procedure heeft geresulteerd in een Raamovereenkomst  Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. Vanaf 1 januari 2015 kunnen nieuwe aanbieders toetreden tot deze Raamovereenkomst danwel op meer bouwstenen inschrijven en/of hun inschrijving naar meer gemeenten uitbreiden. Meer info: Inschrijving Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

Daarnaast hebben de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst in 2014 een aanbestedingsprocedure doorlopen voor maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deze procedure heeft geresulteerd in een Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen GGZ 2015. Vanaf 1 januari 2015 kunnen nieuwe aanbieders toetreden tot deze Raamovereenkomst danwel op meer bouwstenen inschrijven. Meer info: Inschrijving Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen MO BW GGZ 2015

Ook hebben de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen een aanbestedingsprocedure doorlopen voor Individuele Voorzieningen Jeugd. Deze procedure heeft geresulteerd in een raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd. Vanaf 1 januari 2015 kunnen nieuwe aanbieders toetreden tot deze Raamovereenkomst  danwel op meer bouwstenen inschrijven en/of hun inschrijving naar meer gemeenten uitbreiden. Meer info : Inschrijving Raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd