Voorzieningen Wmo

Algemene voorzieningen voor ondersteuning thuis

Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk voor alle inwoners van Voorst. Ook mensen die zorg ontvangen kunnen gebruik maken van een algemene voorziening. Enkele voorbeelden:

 • Gesprek met de sociaal raadsvrouw voor vragen op sociaal maatschappelijk, sociaal juridisch en financieel gebied
 • Mantelzorgondersteuning om u te ondersteunen in uw rol als mantelzorger (voor jong en oud)
 • Gesprek met de ouderenadviseur ter ondersteuning van ouderen met vragen op alle levensgebieden. Ook met de bedoeling om deelname aan de maatschappij te stimuleren zodat ze niet in een sociaal isolement raken
 • De vrijwilligersvacaturebank gebruiken wanneer je een vrijwilliger nodig hebt, of zelf vrijwilligerswerk wilt doen
 • Algemene hulpdienst voor ondersteuning door vrijwilligers bij vervoer, boodschappen doen, opvang, maar ook terminale zorg
 • ‘Tafeltje dekje‘ service voor een maaltijd thuis (vers of vriesvers)
 • Klussendienst voor het uitvoeren van klussen in huis of de  tuin.

Al deze zaken zijn aan te vragen via de Stichting Mens en Welzijn aan te vragen: www.mensenwelzijn.nl of telefonisch 0571 - 27 90 90.

Maatwerkvoorzieningen

De Wmo 2015 kent verschillende soorten maatwerkvoorzieningen:

 • rolstoelvoorzieningen
 • vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel of PlusOV-vervoerspas)
 • woonvoorzieningen (zoals een opklapbare douchezit)
 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding (dagbesteding)
 • huishoudelijke ondersteuning
 • kortdurend verblijf.

U kunt voorzieningen in natura krijgen, dan wordt het voor u geregeld of via een persoonsgebonden budget, dan kunt u met een toegekend budget zelf keuzes maken. Het PGB-beleid van de gemeente Voorst staat in de Uitgangspuntennotitie Persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage in de Wmo

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening (dit geldt niet voor een rolstoelvoorziening of een PlusOV-vervoerspas).

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en incasseert deze. Het CAK stuurt u hierover een beschikking en facturen. De hoogte van uw eigen bijdrage stelt het CAK vast op basis van uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner (en kan dus voor iedereen verschillend zijn). 

Als u gebruik maakt van meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen, dan betaalt u voor deze voorzieningen samen nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die bij uw verzamelinkomen hoort. Ook betaalt u nooit meer aan eigen bijdrage dan de totale kostprijs van een voorziening. Verder geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zolang de voorziening aan u in bruikleen is verstrekt. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen in de Wmo op de website van het CAK. Op deze website kunt u uw eigen bijdrage Wmo zelf berekenen met een berekenprogramma.