Voorzieningen Wmo

Algemene voorzieningen voor ondersteuning thuis

Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk voor alle inwoners van Voorst. Ze zijn bedoeld om u te ondersteunen in uw dagelijks leven. Deze voorzieningen zijn veelal gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd. U kunt denken aan:

 • Gesprek met de sociaal raadsvrouw voor vragen op sociaal maatschappelijk, sociaal juridisch en financieel gebied
 • Hulp voor het afhandelen van uw administratie van de Formulierenbrigade
 • Mantelzorgondersteuning om u te ondersteunen in uw rol als mantelzorger (voor jong en oud)
 • Gesprek met de ouderenadviseur ter ondersteuning van ouderen met vragen op alle levensgebieden. Ook met de bedoeling om deelname aan de maatschappij te stimuleren zodat sociaal isolement wordt voorkomen
 • De vrijwilligersvacaturebank gebruiken wanneer je een vrijwilliger nodig hebt, of zelf vrijwilligerswerk wilt doen
 • Algemene hulpdienst voor ondersteuning door vrijwilligers bij vervoer, boodschappen doen, opvang, maar ook terminale zorg 

Maar ook aan praktische zaken als:

 • Maaltijdvoorziening/-service (vers of diepvries)
 • Personenalarmering
 • Was- en strijkservice
 • Reparatieservice witgoed
 • Computerinloop of –cursussen
 • Kant-en-klaarmaaltijden (supermarkten)
 • Bezorgservice boodschappen (supermarkten)
 • Maatjesprojecten

Een aantal van deze zaken zijn via de Stichting Mens en Welzijn aan te vragen: www.mensenwelzijn.nl of telefonisch 0571 - 27 90 90. Maar ook andere organisaties bieden algemene voorzieningen. De front office MNV en CJG kan u hierover informeren. 

Maatwerkvoorzieningen

De Wmo 2015 kent verschillende soorten maatwerkvoorzieningen:

 • rolstoelvoorzieningen
 • vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel of PlusOV-vervoerspas)
 • woonvoorzieningen (zoals een opklapbare douchezit)
 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding (dagbesteding)
 • huishoudelijke ondersteuning
 • kortdurend verblijf.

Veelal worden de voorzieningen in natura geleverd. Dat betekent dat het hulpmiddel of de voorziening voor u geregeld wordt. Onder voorwaarden kunnen wij de voorziening als persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken. U kunt dan met het toegekende budget zelf keuzes maken. 

Aan het beheren van een PGB zijn voorwaarden verbonden. Het PGB-beleid van de gemeente Voorst staat in de Uitgangspuntennotitie Persoonsgebonden budget (pdf). Ook in de folder PGB (pdf) leest u hierover meer.

Eigen bijdrage in de Wmo

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening (dit geldt niet voor een rolstoelvoorziening of een PlusOV-vervoerspas). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag stelt jaarlijks de hoogte van uw eigen bijdrage vast en incasseert deze. Het CAK stuurt u hierover een beschikking en facturen. 

Maakt u gebruik van meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen? Dan betaalt u voor deze voorzieningen samen nooit meer dan de vastgestelde eigen bijdrage. Ook betaalt u nooit meer aan eigen bijdrage dan de totale kostprijs van een voorziening. Verder geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zolang u gebruik maakt van de voorziening. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen in de Wmo op de website van het CAK

Vanaf 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op een aantal punten veranderd. De eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning is in 2020 maximaal € 19.00 per maand. In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Daarnaast heeft de gemeente Voorst in 2020 nieuwe regels gesteld voor vrijstelling van de eigen bijdrage CAK (Wmo). Door deze nieuwe regels hoeven mensen met een laag inkomen de eigen bijdrage CAK (Wmo) niet meer te betalen.