Mantelzorgers en vrijwilligers

We vinden het als MNVoorst belangrijk om voldoende mantelzorgers en vrijwilligers te vinden en te ondersteunen. We willen hun positie versterken en hun last verlichten. Daarnaast vinden we het belangrijk een verbinding te maken tussen formele en informele zorg. Ook helpen wij bij het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligers. 

Belangrijke aandachtspunten

    • De waardering van mantelzorgers bestaat uit de keuze uit een VVV-bon of een arrangement, bijvoorbeeld voor een dagje uit. 
    • Bij het Steunpunt Mantelzorg (link website) kunt u terecht voor informatie, advies en bemiddeling specifiek voor mantelzorgers en vrijwilligers.  
    • Wij willen mantelzorgers meer betrekken bij de gesprekken met hulpvragers. Zo krijgen wij een goed beeld van de mogelijke kwetsbaarheid van een huishouden.
    • Wij zijn bezig om vorm te geven aan meer mogelijkheden voor respijtzorg voor mantelzorgers.
    • Wij kijken naar mogelijkheden voor collectieve vormen  van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Nu gebeurt dat vooral nog op individueel niveau. 

Praktijkverhalen van mantelzorgers

Wilt u over de praktijkverhalen van mantelzorgers lezen? Klik dan op deze link.