Mantelzorgers en vrijwilligers

We vinden het als gemeente belangrijk om voldoende mantelzorgers en vrijwilligers te vinden en waar nodig te ondersteunen. We willen hun positie versterken en hun last verlichten. Daarnaast is het belangrijk de verbinding tussen formele en informele zorg tot stand te brengen en ook vraag en aanbod te matchen van vrijwilligers. Op deze pagina willen we u graag op de hoogte houden. 

Belangrijke aandachtspunten

  • Waardering van mantelzorgers (voorheen het mantelzorgcompliment via de SVB) bestaat in 2016 uit de keuze uit een VVV-bon of een arrangement, bijvoorbeeld voor een dagje uit. Ook de specifieke waardering van vrijwilligers gaan we vanaf 2016 opnieuw vorm geven.
  • Een adequaat toegerust Steunpunt Mantelzorg en een VrijwilligersPunt voor informatie, advies en bemiddeling specifiek voor mantelzorgers en vrijwilligers.  
  • Het meer betrekken van mantelzorgers bij de gesprekken met hulpvragers ook om de kwetsbaarheid van een huishouden goed te kunnen analyseren.
  • Meer mogelijkheden om respijtzorg voor mantelzorgers vorm te geven.
  • Meer mogelijkheden voor collectieve vormen  van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers in plaats van alleen individueel zoals dat nu gebeurt.

Praktijkverhalen van mantelzorgers

Wilt u over de praktijkverhalen van mantelzorgers lezen? Klik dan op deze link.