Het gesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente Voorst op het gebied van de Wmo of Jeugdhulp? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek. We informeren u graag over wat u kunt verwachten, wie er bij zijn, hoe u zich voorbereidt, welke hulp mogelijk is en wat de vervolgstappen zijn.

Wat is het doel van het gesprek?

Tijdens het gesprek bespreken we uw hulpvraag voor de Wmo of Jeugdhulp. Samen kijken we naar de mogelijkheden om uw vraag te beantwoorden. Ook bekijken we wat u zelf kunt en wat mensen uit uw omgeving kunnen betekenen. Het kan gaan om een eenvoudige vraag. Als het nodig is, bespreken we meerdere vragen. Zo krijgen we samen met u een goed en volledig beeld van de totale hulpvraag. Zo nodig kan een maatwerkvoorziening Wmo of individuele voorziening Jeugdhulp een oplossing zijn.

Met wie hebt u het gesprek?

U heeft het gesprek met een deskundige van het team van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) of het Centrum Jeugd en Gezin Voorst (CJG). Iemand die vanwege zijn deskundigheid het meest geschikt is voor uw hulpvraag.

Waar vindt het gesprek plaats?

Het gesprek met u vindt bij voorkeur plaats in uw eigen huis. Vind u het prettiger als het gesprek plaatsvindt in het Kulturhus? Dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Een gesprek kan eventueel telefonisch gebeuren.

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie maakt de deskundige met u een afspraak voor één gesprek. Soms is één gesprek onvoldoende of te vermoeiend. In dat geval maken we een afspraak met u voor een aanvullend gesprek. Er staat geen vaste tijdsduur voor het gesprek. Wij nemen hiervoor de tijd die nodig is.

Hoe bereidt u zich voor?

Vindt u het prettig om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn? Dan is dat uiteraard mogelijk. Iemand die u vertrouwt en die uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger. Deze persoon kan u ook helpen bij vervolgstappen. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE-Veluwe. Dit is gratis voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Heeft u misschien zelf al ideeën over welke ondersteuning u wenst? Hier kunt u voor het gesprek alvast over nadenken.

Wat gebeurt er na het gesprek? 

 Van het gesprek maken wij een verslag. Het gaat erom dat het verslag een goede samenvatting is van het gesprek en uw hulpvraag. Vervolgens sturen wij het verslag naar u toe. Bent u het helemaal eens met het verslag?  Dan tekent u voor akkoord en stuurt u het binnen 10 dagen terug. Bent u het niet helemaal eens of heeft u aanvullingen? Dan tekent u voor gezien. De aanvullingen vermeldt u in het verslag of in een bijlage. Vervolgens stuurt u het verslag weer terug naar het MNVoorst. 

Zodra wij het ondertekende verslag ontvangen, neemt de deskundige een beslissing. De tijd tussen de datum dat wij uw aanvraag ontvangen en de beslissing duurt maximaal twee weken. Het besluit legt de deskundige vast in een brief. Deze brief noemen wij een beschikking. 

Ondersteuningsplan

Aan het einde van het gesprek maakt u samen met de deskundige een ondersteuningsplan. Soms is er overleg nodig met een andere deskundige. Dan maken we het ondersteuningsplan op een ander moment. In dit plan staan de antwoorden op uw hulpvraag. Ook staat hier in wat u zelf kunt doen met hulp vanuit uw netwerk of met ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast staat er in dit plan of er betaalde zorg nodig is of een individuele voorziening vanuit de Wmo of Jeugdhulp. Gaat het om hulp voor meerdere gezinsleden? Dan maakt u met elkaar één plan voor het hele gezin. 

Hoe gaan wij om met uw privacy?

U bepaalt zelf met wie wij informatie van het verslag mogen delen. Zonder uw toestemming vragen wij geen informatie op bij anderen. Wij geven ook geen informatie aan anderen zonder uw toestemming.

Kan het MNV of CJG hulp inschakelen?

Heeft u professionele hulp of hulpmiddelen nodig?  Dan kunt u dit zelf regelen of contact opnemen met een medewerker van het MNV of CJG. U krijgt een vaste contactpersoon als u of uw gezin hulp of zorg krijgt van meerdere organisaties. Die persoon zorgt er vervolgens ook voor dat uw hulpverleners goed samenwerken.