Het gesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente Voorst op het gebied van de Wmo of Jeugdhulp? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. We willen u graag informeren over wat u kunt verwachten, wie er bij zijn, hoe u zich kunt voorbereiden, wat voor hulp mogelijk is en wat de vervolgstappen zijn.

Wat is het doel van het gesprek?

Het gesprek is bedoeld om uw hulpvraag Wmo of Jeugdhulp helder te krijgen en samen te kijken wat de mogelijkheden zijn om uw vraag te beantwoorden. Ook bekijken we wat u zelf kunt en wat mensen uit uw omgeving kunnen betekenen. Het kan gaan om een eenvoudige vraag, maar als het nodig is worden meerdere vragen meegenomen. We willen met u een goed en volledig beeld krijgen van de totale hulpvraag. Zo nodig kan ook een maatwerk voorziening Wmo of individuele voorziening Jeugdhulp een oplossing zijn. 

Met wie hebt u het gesprek?

U hebt het gesprek met een professional van het team van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV) of het Centrum Jeugd en Gezin Voorst (CJG). Iemand die vanwege zijn deskundigheid het gesprek het beste met u kan voeren. Het kan zijn dat u bent doorverwezen door uw huisarts, wijkverpleegkundige, school, kinderdagverblijf of bijvoorbeeld het consultatiebureau.

Waar vindt het gesprek plaats?

Het gesprek met u vindt bij voorkeur plaats in uw eigen huis, maar het kan ook in het Kulturhus plaatsvinden als u dat prettiger vindt. Een gesprek kan ook telefonisch gebeuren.

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie maakt het kernteam met u een afspraak voor een gesprek, maar soms is één gesprek onvoldoende of te vermoeiend. In dat geval maken we een afspraak met u voor een aanvullend gesprek. Er staat geen vaste tijdsduur voor het gesprek. Wij nemen hiervoor de tijd die nodig is.

Hoe bereidt u zich voor?

Het kan voor u prettig zijn om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en die uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger. Deze persoon kan u ook helpen bij vervolgstappen. U kunt in aanvulling ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner, bijvoorbeeld van MEE-Veluwe. Wellicht heeft u zelf al ideeën over welke ondersteuning u wenst. Hier kunt u voor het gesprek alvast over nadenken.

Wat gebeurt er na het gesprek? 

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het gaat er om dat het verslag een goede weergave is van het gesprek en uw hulpvraag. Vervolgens krijgt u het verslag toegestuurd. Wanneer u het volledig eens bent met het verslag, tekent u voor akkoord en stuurt u het binnen 10 dagen terug. Wanneer u het niet volledig eens bent of aanvullingen heeft, tekent u voor gezien. De aanvullingen vermeldt u in het verslag of in een bijlage. Vervolgens stuurt u het verslag weer terug naar de gemeente.  

Met het door u ondertekende verslag dient u een aanvraag in. De tijd tussen de datum dat uw aanvraag door MNVoorst is ontvangen en de beslissing van de gemeente mag maximaal twee weken duren. Het besluit van de gemeente wordt vastgelegd in een brief (de zogenaamde beschikking).

Ondersteuningsplan

Aan het einde van het gesprek over uw hulpvraag maakt u samen met de medewerker van MNV of CJG een zogenaamd ondersteuningsplan. Soms gebeurt dit op een ander moment, wanneer overleg met andere professionals nodig is. In dit plan staan de antwoorden beschreven op uw hulpvraag, wat u zelf kunt doen met hulp vanuit uw netwerk zoals familie en bekenden of met ondersteuning van vrijwilligers. Ook wordt in het plan beschreven of er  betaalde zorg nodig is of een individuele voorziening vanuit de Wmo of Jeugdhulp. Als het gaat om hulp voor meerdere gezinsleden, maakt u met elkaar één plan voor het gezin. 

De professional die het gesprek voert, kan soms niet direct in het eerste gesprek al (toe)zeggen of en hoe mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente eruit ziet voor Wmo of Jeugdhulp.  Hiervoor is overleg nodig met een collega binnen de gemeente. Het gaat bij de aanvraag om een voorziening Wmo of Jeugdhulp: hulp bij het huishouden, opvoeden, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, begeleiding of dagbesteding.

Hoe gaan wij om met uw privacy?

U bepaalt zelf met wie die informatie van het verslag gedeeld mag worden. Er wordt geen informatie opgevraagd bij anderen zonder uw toestemming. Er wordt ook geen informatie gegeven aan anderen zonder uw toestemming.

Kan het MNV of CJG hulp inschakelen?

Wanneer professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan kunt u dit zelf regelen of zo nodig een beroep doen op een medewerker van het MNV of CJG om dit te organiseren. Als u of uw gezin hulp of zorg krijgt van meerdere organisaties, dan wordt een vaste contactpersoon met u afgesproken. Die persoon zorgt er vervolgens ook voor dat uw hulpverleners goed samenwerken. 

Wat doen MNV en CJG?

De gemeente Voorst streeft ernaar dat inwoners optimaal gebruik kunnen maken van de voorzieningen op het gebied van de Wmo en Jeugdhulp. Hiervoor heeft de gemeente in het Kulturhus het loket ingericht van het MNV en CJG.

De twee kernteams van MNV en CJG streven naar 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. MNV helpt bij vragen over ondersteuning thuis, langer zelfstandig wonen, zorg op maat en meedoen in de maatschappij. Via het CJG worden ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar geholpen bij vragen over opvoeden, opgroeien, hulp en zorg. In sommige gevallen tot 23 jaar. Inwoners met complexere gezinsvragen krijgen ondersteuning van MNV én het CJG samen.