Ondersteuning thuis

Wmo 2015: zelfstandig thuis wonen en meedoen in de samenleving

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) regelt ondersteuning, begeleiding en verzorging thuis van langdurige zieken, ouderen, mensen met een beperking of een hulpvraag. Zo stimuleert de Wmo dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont en mee doet in de samenleving. Denk aan voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, van rolstoelen tot huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding. Medische verzorging en verblijf in instellingen vallen niet onder de Wmo 2015.

Eigen kracht en eigen regie

De gemeente heeft de regie over de zorg en ondersteuning thuis -buiten instellingen- van langdurig zieken, ouderen en mensen met een beperking of een hulpvraag. Eigen kracht en eigen regie zijn uitgangspunten. Want er is minder budget beschikbaar. De wijkverpleegkundige is de verbindende schakel. 

Bij Veelgestelde vragen vragen staat meer uitleg. Het Maatschappelijk Netwerk Voorst zorgt in opdracht van de gemeente voor de uitvoering van de Wmo. Op de website van de gemeente Voorst vindt u meer informatie over de Wmo 2015.