Ondersteuning thuis

Wmo 2015: zelfstandig thuis wonen en meedoen in de samenleving

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) regelt ondersteuning, begeleiding en verzorging thuis. Dit geldt voor langdurig zieken, ouderen en mensen met een beperking of een hulpvraag. Zo stimuleert de Wmo dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont en mee doet in de samenleving. De Wmo gaat over voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Denk hierbij aan rolstoelen, huishoudelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, individuele begeleiding of dagbesteding. Medische verzorging en verblijf in instellingen vallen niet onder de Wmo 2015.

Eigen kracht en eigen regie

De gemeente heeft de regie over de zorg en ondersteuning thuis. Eigen kracht en eigen regie zijn uitgangspunten. Wij denken dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft om zelf oplossingen te vinden voor problemen. Dit noemen we eigen kracht. Zelfregie betekent dat u zelf beslist over uw leven en mogelijke ondersteuning daarbij. De wijkverpleegkundige  is de verbindende schakel. 

Bij Veelgestelde vragen (koppeling met veelgestelde vragen) staat meer uitleg. Het Maatschappelijk Netwerk Voorst zorgt in opdracht van de gemeente voor de uitvoering van de Wmo. Op de website van de gemeente Voorst vindt u meer informatie over de Wmo 2015.

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Voor uw vragen over alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning. Meer…