Meedoen in de maatschappij

Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Zo draagt de Participatiewet bij tot het streven van de regering om zo veel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. De gemeente ondersteunt inwoners die zelf niet zo goed een activiteit kunnen oppakken of een (werk)plek kunnen vinden. Meer informatie over de Participatiewet vindt u op de gemeentelijke website.

Wie doet wat?

  • om weer aan het werk te gaan of om een uitkering aan te vragen gaat u naar het gemeentehuis;
  • bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus kunt u terecht voor bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening. 

Meedoen in de maatschappij

Vrijwilligerswerk
De Stichting Mens en Welzijn krijgt subsidie van de gemeente om vrijwilligerswerk te ondersteunen. In de digitale Vacaturebank vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk. De Vacaturebank brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Beschut werk
Heeft u een WSW dienstverband, dan verandert dat niet. Maar als u alleen op een wachtlijst stond en nog niet geplaatst was , dan valt u nu onder de Participatiewet. Want, de wachtlijsten vervallen. Wilt u meer weten, neem dan contact met het team Werk en Inkomen in het gemeentehuis (0571 -279281).

Vervoer 
Als u zelf niet naar de dagbesteding of beschut werk kunt gaan, dan regelt uw aanbieder dit. Het vervoer blijft zoals u gewend was.

Minimabeleid 

De gemeente heeft in 2016 de inkomensgrens van alle minimaregelingen verhoogd naar 125% van de bijstandsnorm. Hiermee wordt een grotere groep (werkende) mensen met een laag inkomen in staat gesteld om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Deze maatregel staat in de nota Minimabeleid van de gemeente Voorst voor de komende vier jaar. 

Uitgangspunt is de bijstandsnorm voor een alleenstaande, één-ouder gezin of echtpaar. De kostendelersnorm, waarbij wordt uitgegaan van meerdere inkomens in een huishouden, blijft buiten beschouwing. 

Aanpassing en uitbreiding van het minimabeleid

Het minimabeleid is aangepast aan nieuwe wetgeving en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij zijn de volgende doelstellingen het uitgangspunt:

  • het bevorderen van maatschappelijke participatie;
  • het bevorderen van de participatie van kinderen: geen uitsluiting om financiële redenen;
  • ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten.

Zorgverzekering ‘Gemeentepolis’

Een belangrijk onderdeel van het minimabeleid is de uitbreiding van het collectieve verzekeringspakket van Salland Zorgverzekeringen. Inwoners met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de zorgverzekering ‘Gemeentepolis’. Kijk hiervoor op www.voorst.nl/zorgverzekering 

Uitbreiding van vergoedingen

Het minimabeleid wordt op de volgende onderdelen uitgebreid naast het zorgverzekerings-pakket en de aanpak van stille armoede:

  • Zwembadabonnement voor kinderen tot 18 jaar
  • Uitbreiding en verhoging van de participatievergoeding om deel te nemen aan activiteiten
  • Vergoeding lidmaatschap verenigingen voor kinderen tot 18 jaar
  • Vergoeding computer voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar.

Kinderen van 4 tot 18 jaar 

Als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar wordt de bijdrage verstrekt door de Stichting Leergeld. Als inwoner van de gemeente Voorst kunt u voor aanvragen of informatie een email sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl of bellen naar: (06) 10 74 75 96.  Op de pagina Minimaregelingen houden we u op de hoogte van de actuele mogelijkheden om de voorzieningen Minimabeleid aan te vragen.

Meedoen in de maatschappij

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Voor uw vragen over alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning. Meer…