Wat valt niet onder de jeugdwet?

Zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. De zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz. Behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar met een zintuiglijke beperking is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).