Vervoer jeugdhulp

Voor nieuwe zorgaanvragen voor jeugdhulp die binnen de gemeentegrenzen beschikbaar is, is in principe geen vervoer beschikbaar. Als jeugdhulp niet binnen de gemeentegrenzen beschikbaar is, dan is er mogelijk een vergoeding voor vervoer of een vervoersregeling mogelijk. Het CJG Voorst kijkt samen met u welke oplossing er mogelijk is.