Jeugdhulp

Zorg en hulp  

 • Hulpverleners werken samen rond gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 
 • Behalve het aanbieden van preventief en lichte zorg, kan het CJG ouders en jongeren ook verwijzen naar andere vormen van jeugdhulp. De huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen ook doorverwijzen;
 • Uitvoering van jeugdhulp ligt bij de deskundigen van het CJG (jeugdhulpverleners, orthopedagoog, jeugdarts en coördinator CJG). De coördinator CJG geeft een beschikking (brief) af.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar vallen bepaalde vormen van zorg vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of Zvw (Zorgverzekeringswet) sinds 1 januari 2015 onder de nieuwe Jeugdwet:

 • Behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische stoornis;
 • Behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • Begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • Vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking valt ook onder Jeugdwet. Alle zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking valt onder de Jeugdwet. Het gaat om de volgende vormen van zorg:

 • Begeleiding
 • Persoonlijke verzorging
 • Kortdurend verblijf
 • Behandeling
 • Verblijfszorg (ZZP LVG 1-5 en ZZP VG 1-3)