Veilig Thuis

Als u een vermoeden heeft van huiselijk geweld of denkt of weet dat een kind wordt mishandeld, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar uw zorgen en kan advies geven. Zo nodig zal hij zelf contact opnemen met het gezin. Hij zorgt ervoor dat het kind de hulp krijgt die nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoon: 0800 2000.

meer informatie over Veilig Thuis