Preventieve en lichte zorg

Er wordt vaak gesproken over preventieve en lichte zorg. Op de CJG website staat vermeld wat dit inhoudt.