Ouderbijdrage

  • Als een kind één of meerdere dagen buitenshuis verblijft dan zijn ouders verplicht bij te dragen aan de kosten; 
  • Voor ouders die in 2014 geen eigen bijdrage betaalden voor de geleverde zorg, geldt het overgangsrecht. Hierdoor hoeven zij in 2015 gedurende de lopende indicatie geen eigen bijdrage te betalen;
  • Voor ouders die al wel een bijdrage betaalden voor de zorg aan hun kind en voor ouders van nieuwe cliënten wordt de eigen bijdrage vooralsnog wel geïnd.