Toegang CJG

Opvoeden is leuk, en soms ook lastig. Opvoeden doet u niet alleen. Bij twijfels, vragen, advies en moeilijke situaties is er het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst  (CJG).

  • U kunt er terecht met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien;
  • Het CJG is er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren;
  • Aanbod van preventief en lichte zorg;
  • Meer samenwerken rond gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.  Als er binnen een gezin verschillende ondersteuningsvragen zijn dan wordt er 1 plan voor het hele gezin gemaakt. Op deze manier krijgt het gezin ondersteuning van verschillende professionals en vrijwilligers die goed zijn afgestemd op elkaar. En het gezin heeft één en dezelfde eerste contactpersoon, die weer met de anderen overlegt. Dus: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
  • Als preventieve inzet niet werkt dan wordt doorverwezen;
  • Deskundigen van het CJG team mogen doorverwijzen naar de diverse vormen van jeugdhulp. Het CJG team bestaat uit drie jeugdhulpverleners, jeugdarts en orthopedagoog/gedragswetenschapper. Doorverwijzen gebeurt ook door de huisarts en medisch specialist;
  • Coördinator CJG maakt ook deel uit van het kernteam. De coördinator zorgt ervoor dat een individuele beschikking (brief) voor jeugdhulp afgegeven kan worden;
  • De keuze voor passende hulp wordt in samenwerking bepaald met de ouders/verzorgers;
  • Op de website van de zorgregio Midden IJssel - Oost Veluwe staat informatie voor en over de zorgaanbieders. 

CJG Voorst is te vinden in het Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello. Telefoon: 0571 - 745 150. E-mail: info@cjgvoorst.nl. Website: www.cjgvoorst.nl