Dyslexiezorg voor basisschoolkinderen

De gemeente vergoedt diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie van basisschoolleerlingen. Inhoudelijke vragen over dyslexie en dyslexiezorg kun je voorleggen aan de leerkracht of intern begeleider van de school.

Vragen over toegang tot en betaling van dyslexiezorg in de gemeente Voorst kan je ook stellen aan Talytha Schothuis via t.schothuis@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 27 93 67.