Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente is verantwoordelijk voor alle zorg en hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. Dit geldt zowel voor het preventieve deel als voor de Jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst (CJG) voert voor de gemeente Voorst de Jeugdwet uit.

De Jeugdwet zorgt ervoor dat zorg en hulp beter en eenvoudig wordt georganiseerd. De insteek is tijdige hulp, liefst zo vroeg mogelijk (preventief) en op maat om grotere problemen en zwaardere zorg te voorkomen. 

Het kernteam van het CJG bestaat uit een gedragswetenschapper, een jeugdarts, vijf jeugdhulpverleners en een coördinator vanuit de gemeente. Het kernteam zorgt voor afstemming tussen hulpverleners, is vraagbaak voor alle betrokkenen bij jeugd, zoals ouders, jeugdigen en professionals. En zorgt voor toegang tot specialistische ondersteuning in de jeugdzorg. Meer informatie staat op www.cjgvoorst.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Voor uw vragen over alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning. Meer…